Zjišťování materiálových vlastností vzorků vyrobených kovovým 3D tiskem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce pojednává o mechanických vlastnostech a stavu 3D tisknutých kovových součástí, tisknutých zejména metodou DMLS/SLM. Rešeršní část je věnována různým technologiím a dodavatelům v oblasti 3D tisku s důrazem na metody tisknutí kovu. Záměrem této práce je spojit světy 3D tisku a 3D optického měření deformací, proto je část rešerše věnována těmto měřidlům a přední inovativní firmě v této oblasti GOM. Jeden z předních produktů této firmy ARAMIS byl použit pro vyhodnocení zkoušky, která je popsána v experimentální části. Rešeršní část se věnuje metodě digitální korelace obrazů a úprav součástí k následnému optickému měření. Vzorky v experimentální části této práce byly vytisknuty na tiskárně od firmy XactMetal. Následně pak byly měřeny pomocí metody DIC při průběhu tahové zkoušky a na základě získaných dat byly stanoveny základní materiálové charakteristiky.
This bachelor's thesis deals with mechanical properties and current status of 3D printing of metal parts, especially by DMLS/SLM method. Research part is dedicated to various technologies and suppliers in the field of 3D printing with emphasis on printing metal methods. Main purpose of this thesis is to connect the worlds of 3D printing and 3D optical measuring of deformation, so the part of research segment is dedicated to optical measuring and leading innovative company GOM. One of the leading product of this company is ARAMIS and in the context of this thesis it was present during the experiment as a instrument for measuring and inspecting material characteristics, and is present in research part where is mentioned a principle on which this device is working (digital image correlation) as is the device itsself. In the experimental part of this thesis, samples were printed on DMLS printer from company XactMetal, which were then submitted to a tensile test. Measurement was done using DIC based device ARAMIS and inspected for basic material properties in same named program.
Description
Citation
ZAKL, A. Zjišťování materiálových vlastností vzorků vyrobených kovovým 3D tiskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Marian Sigmund, Ph.D., IWE (člen) Ing. Barbora Kudláčová (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Student prezentoval komisi výstupy a závěry své práce a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující otázky: 1. Jaký vliv má přítomnost vody v komoře při 3D tisku kovů? (plně zodpověděl) 2. V jakých jednotkách je poměrné prodloužení a jak je definované? (plně zodpověděl) 3. Co je to parametr Z u tahové zkoušky? (plně zodpověděl)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO