Využití polarizačních rovin šíření světla pro vysokorychlostní přenosy optickými vlákny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce pojednává o využití polarizačních rovin šíření světla pro vysokorychlostní přenosy optickými vlákny. Zabývá se také problematikou polarizovaného světla, jeho matematic- kého popisu pomocí Stokesových a Jonesových vektorů a zobrazení pomocí Poincarého koule. Objasníme si, jak lze světlo polarizovat. Dále práce popisuje přenos informace po- mocí optických vláken a polarizační vidovou disperzi. V závěrečné části práce je představen návrh optické sítě pro využití dvou polarizačních rovin jako samostatných přenosových kanálů.
Thesis deals with the use of polarization planes in light propagation for high-speed optical fiber transport. It also deals with the issue of polarized light, its mathematical description using Stokes and Jones vectors and representation using the Poincare sphere. We explain how can light be polarized. It also describes the transmission of information via optical fiber and polarization mode dispersion. At the end of the thesis we describe a design of optical networks for the use of two polarization planes as separate transmission channels.
Description
Citation
ŠIMÁK, P. Využití polarizačních rovin šíření světla pro vysokorychlostní přenosy optickými vlákny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Vajsar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Existují komerčně dostupné systémy využívající polarizační multiplex? Odpověď: v optických sítích neexistuji, ve skuečnosti, ale existují Byla prováděna analýza stavu polarizace na konci SM vlákna nebo bylo zkoušeno jen náhodné nastavení polarizačního kontroléru? Odpověď: ano byla, studen reagoval
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO