Návrh a tvorba softwarové aplikace pro firmu Obicentrum spol. s r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzou současného stavu firmy OBI Centrum, spol. s r.o., která se zabývá výrobou a montáží komínů a komínových částí a dále analýzou informačního systému této firmy. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou rozebrána teoretická východiska. Druhá část se zabývá analýzou současného stavu, kde je zhodnocen stav informačního systému, a také firma obecně. V poslední části je navržené vlastní řešení problému, který byl odhalen pomocí analýz.
The thesis is focused on analysing the current situation of OBI Centrum, spol. s r.o., company engaged in manufacturing and assembling of chimneys and chimney parts and on analysing the information system of the company. The thesis is divided into three parts. The first part addresses the theoretical bases. The second part analyses the current situation of the company, evaluating the quality of informational system and the company in general. The last part presents a proposed solution to the problem revealed by the analysis.
Description
Citation
KREMLÁČEK, J. Návrh a tvorba softwarové aplikace pro firmu Obicentrum spol. s r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mihola (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Otázka oponenta práce - odpovězeno. Ing. Dydowicz Zjišťoval jste, zda na trhu existují podobné aplikace? Odpovězeno. V nákladech jsou zahrnuty náklady na licenci Microsoft Office, dle jakých informací jsou náklady kalkulovány? Odpovězeno. RNDr. Chvátalová Proč je fima nazvána OBI, neexistuje zde konflikt s existující firmou? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO