Finanční analýza vybraného podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V bakalářské práci se zabývám zlepšením výkonnosti podniku společnosti Kubíček Amis spol. s.r.o. s použitím finanční analýzy. Cílem bakalářské práce je hodnocení ekonomické výkonnosti podniku pomocí analytických metod finanční analýzy. Mezi metody patří ekonomická přidaná hodnota EVA a jiné. V závěrečné práci jsou opatření, která by měla pomoct zlepšit podniku jeho výkonnost.
The aim of the diploma thesis is to evaluate the economic performance of the company using analytical methods of financial analysis. The methods include the economic added value of EVA. In the final work are measures that should help to improve company’s performance.
Description
Citation
PAVLÍČEK, I. Finanční analýza vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Slezák (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Doc. Meluzín: V práci jsou formulovaná pouze obecná doporučení bez konkrétní aplikace.Zdůvodněte konkrétní návrhy práce. - Neodpovězeno Ing. Slezák: Vysvětlení vazeb na "mateřskou" společnost. - Nedpovězeno Ing. Bumberová: Jaké je propojení mezi návrhy a výsledky analýz. Jaká je představa o rozvoji společnosti. - Neodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO