Komparace zdanění příjmů fyzických osob v České republice a Portugalsku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou srovnání zdanění příjmů fyzických osob v České republice a v Portugalsku v roce 2014. Bakalářská práce popisuje daňové soustavy obou zemí s důrazem na daň z příjmu fyzických osob. V praktické části se nachází modelové příklady výpočtu tohoto typu zdanění a jejich následné srovnání.
Bachelor thesis deals with the comparison of personal income tax in the Czech Republic and Portugal in 2014. Bachelor thesis describes the tax system in both countries, with an emphasis on tax on personal income. There is the model calculation examples of this type of taxation in the practical part.
Description
Citation
LUKÁŠOVÁ, P. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v České republice a Portugalsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Jiří Ficbauer, CSc., MBA (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. (člen) Ing. Libor Benátský (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
otázky vedoucího: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno Ing. Benátský: Zdaňují se v České republice důchody? - Ano, od určité výše. Ing. Ficbauer: Má daň z příjmů plnit sociální funkci? - Ano. Nejsou k tomu jiné instituty? - Ano. prof. Režňáková: Jaký je cíl Vaší práce? - Vysvětleno. Jaké jsou Vaše návrhy? - Úpravy legislativy v Portugalsku. Zjišťovala jste zastoupení daně z příjmů na celkových příjmech státu? Jakým způsobem byste tento výpadek nahradila? - Nezjišťovala. Nevím. Jaké je zastoupení daně z příjmů v daňových příjmech v ČR? - 20 %.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO