Konstrukční návrh stojanu pásové pily

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá rešerší v oblasti pásových pil, podstavců a válečkových dopravníků. Výstupem této práce je konstrukční návrh nového stojanu pro starší pásovou pilu PILOUS ARG 220 plus, jehož součástí je i rozložitelný válečkový dopravník. Celá práce je pak doplněna o obrázky a výkresy z modelu vytvořeného v 3D CAD softwaru.
This bachelor thesis deals with research in the field of band saws, pedestals and roller conveyors. The output of this work is the design of a new stand for the older band saw PILOUS ARG 220 plus, which includes a foldable roller conveyor. The whole work is complemented by pictures and drawings from the model created in a 3D CAD software.
Description
Citation
KROPÁČ, J. Konstrukční návrh stojanu pásové pily [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-13
Defence
Prezentace - Motivace - Zadání práce - Současný stav poznání - Specifické požadavky - Konstrukční návrh - Závěr Student seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl na všechny otázky oponenta. Otázky členů komise: - Co je to komaxit? - Zvažoval jste i jiné varianty řešení? - Proč chcete rám šroubovat? Student odpověděl na všechny otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO