Pracovní jednotky pro hromadnou výrobu součástí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřená na problematiku obráběcích strojů a využití jejich jednotek v hromadné výrobě. Práce je odborná rešerše, kde se první část věnuje uvedení do problematiky a rozboru současného stavu poznání. V další části budou systematicky popsány příklady jednotek od různých výrobců. V závěru je zhodnocena současná situace z popsaných a dosažených informací.
The bachelor thesis focuses on the issue of processing machine with typified units in mass production. First part of research is introduction about problematics and analysis of current status of knowledge. In next part will be systematically described examples of work units from different companies. In the end is evaluated the current situation from the described and achieved information.
Description
Citation
VAŠÁT, V. Pracovní jednotky pro hromadnou výrobu součástí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-08
Defence
Prezentace: - Obsah - Cíle práce - Současný stav poznání - Automatizované výrobní soustavy - Přehled pracovních jednotek a jejich vlastností - Závěr Student seznámil členy komise s výsledky své práce. Otázky členů komise: - Jaká je zásadní výhoda využití jednoúčelového stroje oproti ostatním? (zodpovězeno) - Co je vyobrazená součást v příkladu v prezentaci? (zodpovězeno) - Jak se nakládá s odpadními třískami z obrábění? - Jak lze popsat graficky vztah mezi počtem obráběných kusů a počtem obráběných typů pro AVS? (zodpovězeno) - Co je to pinola? (zodpovězeno se zaváháním) Student odpověděl na otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO