Zařízení pro kontrolu a vyhodnocení volnočasových aktivit

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá vytvořením mobilního elektronického zařízení, které přinese nové možnosti do volnočasových aktivit a následně je schopno aktivity vyhodnocovat. Nejdříve je provedena analýza zařízení dostupných na trhu a jejich přínosy do volnočasových aktivit, následně nápady na aktivity, které by s pomocí digitálních zařízení bylo možno provozovat, souhrn vlastností, které by zařízení mohlo nabídnout, vybrání vhodných komponent a jejich sestavení. Dále práce popisuje oživování takto sestaveného zařízení, jeho programování a ladění, které přechází k demonstraci jeho funkčnosti. Práce je zakončena celkovým shrnutím.
This project deals with development of portable electronic device which brings new opportunities to leisure activities and their evaluating. At first, analysis of devices available on market and their acquisitions is made, then tips and ideas of new activities, which would be played with digital devices, summation of features, that the device would do, choosing adequate components, their assembly, configuration and programming. After it, domonstration of the device is described and this document is summarized.
Description
Citation
PECEN, V. Zařízení pro kontrolu a vyhodnocení volnočasových aktivit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (člen) Ing. Jakub Dokoupil, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO