Trendy v současném umění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Diplomová práce obsahuje 4 malby na plátně a cca 10 maleb na papíře. Její abstraktní charakter určuje snovou atmosféru obrazů vytvořených v prostředí ateliéru Intermédia a zachycuje autorčin přístup. Tato práce má ambice řadit se do aktuálního uměleckého diskurzu, a to především v oblasti současné malby. Autorka vnímá uměleckou scénu, je si vědoma tendencí a trendů. Je však otázkou, co jsou současné trendy, kdo je určuje a jakým způsobem je umělečtí kritici vnímají a zachycují, popřípadě zařazují a selektují. Také je otázkou, zda trend přetrvá a zda se z něj stane směr, který bude možné zařadit v kontextu dějin umění. Zároveň autorka vnímá určitou autonomii ateliéru Intermédia a jeho svobodu. Soubor maleb s názvem „JSOU“ vznikl během uvědomování si, že každý může vidět své bytosti jak chce. Autorka je ztvárnila svýma očima a tím tedy říká, že „jsou“.
Diploma work consists of 4 oil paintings on canvas and 10 paintings on paper. Abstract character of these paintings defines their dreamy atmosphere, which was created in Intermedia department and captures autor’s approach towards painting. This diploma work has ambitions to belong to contemporary art scene, especially in the context of contemporary painting. Author reflects that art scene and is aware of its tendences and trends. There might be few questions; what are these trends? what is their meaning and how can they be reflected by curators and critics? Will these trends persist and will they become classified? Simultaneously author perceives the autonomy of Intermedia department and its liberty. Collection entitled „ARE“ was created with awareness of the fact, that everyone can see their beings in their own eyes. Author created them by her own eyes and by that she claims they „are“.
Description
Citation
JANOVSKÁ, A. Trendy v současném umění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - konceptuální tendence
Comittee
prof. akad. soch. Michal Gabriel (předseda) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Richard Fajnor (člen) doc. Václav Stratil, Prom. Ped. (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) doc. MgA. František Kowolowski (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) PhDr. Pavel Ondračka (člen) PhDr. Jiří Valoch (člen) Jiří Ptáček (člen)
Date of acceptance
2012-05-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO