Vyhledávání specifických sekundárních struktur v DNA sekvencích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem algoritmu pro vyhledávání specifických struktur v DNA sekvencích, konkrétně vyhledávání kvadruplexů. Hlavním cílem práce bylo navrhnout a implementovat efektivní aplikaci s lineární časovou složitostí. Práce zahrnuje popis problematiky vyhledávání a použitých algoritmů, včetně jejich složitosti.
This Bachelor thesis is focused on analyse and design an algorithm for searching specific structure in DNA sequences, especially for detection of quadruplexes. Work objective is to design and implement an effective application with linear time complexity. Work includes description of searching and used algorithms including their complexity.
Description
Citation
NĚMEC, J. Vyhledávání specifických sekundárních struktur v DNA sekvencích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázku přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Testoval jste dosažené výsledky s výsledky některého z uvedených nástrojů pro vyhledávání kvadruplexů? Jakých jste dosáhl výsledku při porovnání vašeho a dostupného algoritmu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO