Návrh zabudování elektrického pohonu do kluzáku Orličan VSO-10 Gradient

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľom tejto diplomovej práce je návrh zabudovania elektrického pohonu kategórie FES do bezmotorového lietadla Orličan VSO-10 Gradient. Úvod je zameraný na definovaní problému s hlavnými výzvami pre zabudovanie elektrického pohonu do bezmotorových lietadiel. V rešeršnej časti je uvedený prehľad súčasných typov pohonov, ich základných parametrov, konfigurácií a prehľad situácie na trhu. Z daných typov a konfigurácií pohonov je následne zvolená najvyhovujúcejšia kombinácia na základe výpočtov potrebných výkonov, ceny a zhodnosti s predpismi. Pre vybranú konfiguráciu je následne navrhnutá konštrukcia zabudovania pohonu do vetroňa v zhode s aktuálnymi predpismi. Na záver je vyjadrený výpočet ceny celého pohonu so zabudovaním a s jednotlivými položkami.
This diploma thesis deals with the design of building electric propulsion (FES) into an Orličan VSO-10 Gradient glider. The introduction is focused on problem statement with main challenges of building electric propulsion into gliders. The research section is devoted to current situation on the market of gliders with overview of the propulsion systems and their basic parameters. The most appropriate configuration of the propulsion system is selected, based on performance calculations, regulations, and requirements. For final configuration, installation into the glider construction is designed, with respect to actual regulations. In the last part, cost of propulsion and installation is calculated.
Description
Citation
VANČO, M. Návrh zabudování elektrického pohonu do kluzáku Orličan VSO-10 Gradient [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Stavba letadel
Comittee
doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Zikmund, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Navrátil, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šplíchal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student v prezentaci představil závěrečnou práci. Následně byly přečteny posudky vedoucího a oponenta. Student reagoval na otázky oponenta na připravených slidech. Bylo by vyztužení proveditelné v existujících kluzácích? Jaké byly důvody volby materiálu podélné výztuhy přední části trupu? Diskutována možnost umístění baterií do trupu. Diskutován vliv na centráž a chování stroje dle zkušeností z provozu původního kluzáku. Jakým způsobem byl proveden výpočet stoupacích rychlostí? Jaká byla celkově hmotnost baterie a motoru? Jaký je vliv zvýšení odporu a zvýšení hmotnosti na maximální klouzavost? Student reagoval správně. Jakým způsobem by se kluzák schvaloval do provozu? Student během diskuze vhodně reagoval a odpovídal na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO