Plánování optimální trajektorie letadla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá hledáním optimální trajektorie letadla, jak ve spojitém, tak v diskretizovaném prostředí. Teoretická část je věnována základním pojmům z problematiky plánování pohybu a popisu vybraných metod plánování pohybu letadla. Praktická část je věnována implementaci vybraných metod a ověření jejich optimálnosti. Z experimentů vyšlo, že menší výpočetní čas potřebuje metoda pracující se spojitým prostředím, ale né vždy najde optimální cestu.
This work deals with fi nding an optimal trajectory of an aircraft, both in continuous and discretized environment. Theoretical part is devoted to the basic concepts of motion planning problems and description of selected planning methods of aircraft motion. Practical part is devoted to the implementation of selected methods and verification of optimality. Experiments con firmed that the continuous environment method requires shorter computing time; however, may not always fi nd an optimal path.
Description
Citation
JANKŮ, P. Plánování optimální trajektorie letadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Můžete vysvětlit, podle jakých gramatických pravidel píšete "Dubinsovi křivky"? Mám výsledkům vaší práce rozumět tak, že pro plánování trajektorie letadla je lepší použít A* než např. zmíněné Dubinsovy křivky? Zahrnul jste do své práce nějak i dynamiku letadla?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO