Analýza vybraných demografických a ekonomických ukazatelů města Hodonín

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu demografického a ekonomického vývoje města Hodonín z hlediska vybraných ukazatelů. Hlavním cílem práce je zkoumání vývojového trendu zvolených ukazatelů a stanovení prognózy jejich vývoje v budoucnosti. K dosažení požadovaných cílů bylo z odvětví matematické statistiky využito regresní analýzy a časových řad.
This Bachelor thesis focuses on analyzing the demographic and economic trend of the City of Hodonin in terms of selected indicators. The main aim of this thesis is to examine the development trend of the chosen indicators and determine the prognosis of their trend in the future. Regression analysis methods and time series from mathematical statistics are used in this thesis to achieve the desired goals.
Description
Citation
VOLF, P. Analýza vybraných demografických a ekonomických ukazatelů města Hodonín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO