Technologie obrábění na CNC obráběcích centrech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce bylo prokázat zvládnutí základních pravidel zpracování technologických podkladů pro CNC obráběcí centrum CW 800.Po prostudování odborné literatury a získání praktických zkušeností z práce na daném zařízení byla vypracována technologická charakteristika obráběcích center, včetně technologických parametrů zmíněného CW 800. Na příkladu konkrétního výrobku byl pak zpracován návrh technologického postupu obrábění dané součásti, včetně samotného programu. Tento návrh může sloužit jako modelový příklad pro obecně platné zpracování technologických podkladů rovněž u jiných součástí, a to na základě předložené výkresové dokumentace.
The aim of this bachelor’s thesis is to prove the mastery of the fundamental principles of technological background processing for CNC machining center CW 800. After studying specialized literature and gaining practical experience while working on the machinery in question, a technological characteristics of machining centres has been compiled, including the technological parameters of the above mentioned CW 800. Based on the sample of a concrete product, a machining technological process of the given part has been designed, including the programme itself. This design can serve as a model sample for generally applicable processing of technological background with other parts as well, on the basis of the submitted drawing documentation.
Description
Citation
MARTIŇÁK, M. Technologie obrábění na CNC obráběcích centrech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO