Konstrukce svěráku pro pětiosé obrábění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá konstrukcí svěráku pro pětiosé obrábění. Úkolem bylo navrhnout samostředící svěrák pro pětiosé frézování. Práce dále obsahuje rešerši v oblasti upínání obrobků při pětiosém obráběním a výběr významných výrobců těchto upínacích přípravků. V další části jsou obsaženy nutné výpočty pro konstrukci svěráku a návrh v CAD softwaru.
This thesis deals with construction for five-axis machining. Objective was to design self-centering vise for five-axis milling. Thesis then includes overwiew of five-axis clamping and selection of manufacturers these clamping jigs. Furthermore, it contains necessary calculations to design of self-centering vise and design in CAD software.
Description
Citation
HOLEC, Š. Konstrukce svěráku pro pětiosé obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Vendula Sámelová, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Prezentace: - Cíle práce - Obsah práce - Možnosti upínání při pětiosém frézování - mechanické, vakuové, magnetické - Průzkum trhu - Konstrukční řešení - základní parametry a volba kontrukčního návrhu - Základní výpočty upínacího mechanismu - Vyhodnocení práce Student nejistým projevem seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl na všechny otázky oponenta. Otázky členů komise: - Jak bude držet vnější kroužek na těle? - Proč nejsou odlehčené dosedací plochy? - Jak je řešeno uložení pohybového šroubu? - Jak a proč jste předepsal geometrickou toleranci pro čelist? Student odpověděl na všechny otázky členů komise s drobnými nedostatky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO