Zhodnocení aplikace vybraného účetního softwaru v nakladatelství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vedení účetnictví prostřednictvím specializovaného účetního softwaru. Teoretická část vymezuje pojmy z oblasti účetnictví, blíže specifikuje informační, účetní a ERP systémy a uvádí postup výběru vhodného systému. Praktická část obsahuje popis analyzovaného podniku, hodnocení současně používaného systému a srovnání s dalšími relevantními systémy podle zvolených kritérií. Výstupem práce je doporučení týkající se navržení nejlepšího řešení pro vybraný podnik.
The bachelor thesis focuses on the issue of bookkeeping through specialized accounting software. The theoretical part defines the terms from the field of accounting, specifies information, accounting and ERP systems and presents the procedure for selecting a suitable system. The practical part contains a description of the analysed enterprise, evaluation of the currently used system and comparison with other relevant systems according to the selected criteria. The output of the thesis is a recommendation concerning the design of the best solution for the selected enterprise.
Description
Citation
JABLUNKOVÁ, R. Zhodnocení aplikace vybraného účetního softwaru v nakladatelství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Mikulica (místopředseda) Ing. Dagmar Kalová (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen)
Date of acceptance
2023-06-16
Defence
Otázka vedoucí práce: odpovězeno. Otázka oponenta práce: odpovězeno. doc. Lajtkepová: Má uvedené cloudové řešení nějaké nevýhody? Odpovězeno. Jak je to se zabezpečením dat v případě cloudového řešení? Odpovězeno. Ing. Kalová: Zajímala jste se o možnost využití dotací na digitalizaci? Nebylo to předmětem analýzy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO