Návrh programu pro tvorbu a řešení příkladů z prostého tahu/tlaku prutů a jejich soustav

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavním cílem této práce je vypracování programu, který bude řešit úlohy z oblasti prostého tahu/tlaku prutů a prutových soustav v rozsahu bakalářského studia. Práce se sestává ze dvou programů, vypracovaných ve vývojovém prostředí Borland Delphi. Programy umožňují uživateli definovat prut (prutovou soustavu) na základě geometrických parametrů a vazeb, určí míru statické neurčitosti, provedou potřebné výpočty a v případě potřeby určí deformační podmínku (program pro řešení prutu). Písemná část práce slouží jako manuál k přiloženým programům.
The aim of this work is a program that will solve problems from the simple tension /compression bars and strut frames in the range of bachelor. The work consists of two programs developed in the Borland Delphi development environment. The programs allow the user to define a bar (strut frames) on the basis of the geometrical parameters and constraints, determine the rate of statical indetermination, make the necessary calculations and, if necessary, indicate the condition of deformation (a program for solving bars). The written part of the work serves as a manual.
Description
Citation
MARTÍNEK, T. Návrh programu pro tvorbu a řešení příkladů z prostého tahu/tlaku prutů a jejich soustav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Student prezentoval komisi svoji bakalářskou práci a následně odpovídal na otázky oponenta i další otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO