Moderní trendy ve výzkumu a vývoji netoxických malorážových střel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na nalezení ekvivalentní náhrady toxického olova ve střelách jiným netoxickým materiálem. Expertíze byly podrobeny střely vyrobené z mědi, mosazi, zinku a olova. Práce obsahuje údaje o chemickém složení, kompletní dokumentaci makro a mikrostruktury a hodnoty tvrdosti jednotlivých střel. Pro vyhodnocení byly použity metody světelné mikroskopie, rastrovací elektronové mikroskopie a měření mikrotvrdosti.
This thesis focuses on finding equivalent replacement of toxic lead used in bullets with different non-toxic material. Bullets produced from copper, brass, zinc and lead were tested. The work contains information about chemical composition, a macro and mikro documentation and the hardness values of each bullet. Methods of light microscopy, scanning electron microscopy and microhardness measurements were used for this study.
Description
Citation
MACHÁČEK, T. Moderní trendy ve výzkumu a vývoji netoxických malorážových střel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) doc. Ing. Klára Částková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čížek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO