Návrh simulátoru ranního slunce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá seznámením s problematikou vlivu elektromagnetického záření na cirkadiánní rytmy a jejich vlivu na organismus. V práci jsou popsány cirkadiánní rytmy a jejich vliv na organismus, umístění a popis funkcí důležitých orgánů a vliv elektromagnetického záření na tyto orgány. Jsou popsány zdroje světla a jejich vliv na cirkadiánní rytmy.
This work deals with the introduction of the influence of electromagnetic radiation on circadian rhythms and their influence on the organism. The work describes circadian rhythms and their influence on the organism, the location and description of functions of important organs and the influence of electromagnetic radiation on these organs. There are described light sources and their influence on circadian rhythms.
Description
Citation
SUSKÝ, S. Návrh simulátoru ranního slunce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student prezentoval komisi řešení a výsledky své bakalářské práce Návrh simulátoru ranního slunce, prakticky předvedl vytvořený simulátor. Vedoucí práce Ing. Štěpánek a oponent Ing. Krbal seznámili komisi se zněním posudků. Otázky oponenta student zodpověděl částečně s pomocí člena komise. Další otázku položil doc. Baxant k nastavení simulátoru, student odpověděl. Doc. Baxant se dále dotázal ke grafickým závislostem a průběhu experimentu, student odpověděl. Doc. Toman se zeptal na dobu probuzení, student samostatně odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO