Technologie broušení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá technologií broušení. Teorii broušení je věnována první část. Navazuje část, kde jsou uvedeny výběry brousicích strojů z databází a katalogů výrobců. Na závěr je uvedena ukázka využití brousicího procesu v podmínkách menší strojírenské firmy. Jedná se o broušení vnitřní válcové plochy na součásti charakteru tenkostěnného pouzdra. Řešeno je přizpůsobení upnutí obráběné součásti, seřízení pracovního cyklu a kontrola rozměrové přesnosti dle výkresové dokumentace.
At the beginning of this dissertation an overview of grinding technologies is presented. The following chapter presents a selection of grinding machines from databases and manufacturers’ catalogues. At the end, a case study of grinding processes in a small manufacturing company is analysed. It focused on the action of grinding an internal cylindrical area on thin wall housing. The solution is the adaptation of component´s attachment, the adjustment of the working cycle and the dimensional control according to drawings.
Description
Citation
BESEDA, V. Technologie broušení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2012-06-15
Defence
Postup a princip broušení klikového hřídele. Dotaz na formulaci definice v bakalářské práci. Rozdíl mezi obvodovou a řeznou rychlostí při broušení. Značení brusných kotoučů. Student dotazy zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO