Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti KARAT software, a.s. v letech 2013–2017, pomocí vybraných metod finanční analýzy. Na základě výsledků provedené finanční analýzy je následně souhrnně vyhodnocena finanční situace společnosti a poté jsou navrhnuta doporučení, které mají vést ke zlepšení finanční situace společnosti.
This bachelor’s thesis analyses the financial situation of company KARAT software, a.s. between the years of 2013–2017, with the use of chosen methods of financial analysis. Based on the results, the financial situation of the company is collectively evaluated and then recommendations are designed, that could improve current financial situation of the company.
Description
Citation
KOVAŘÍK, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-14
Defence
Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - Jak byste rámcově firmu zařadil z pohledu oborových průměrů dle MPO? Koresponduje toto zařazení s Vašimi výsledky? Zodpovězeno. Ing. Martin Mucha, Ph.D. - Jaký byl závěr kritické strategické analýzy? Jakého závěru bylo dosaženo SLEPT analýzou? Zodpovězeno. doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. - Proč je obrovská diference v indexu IN05 v roce 2015 oproti rokům jiným? Ukazatel je zkreslený kvůli chybnému výpočtu, horní hranice převyšuje maximální hranici 9.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO