Optimalizace zdanění společného podnikání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá společným podnikáním v České republice z pohledu daně z příjmů. V práci jsou popsány formy podnikání a jejich daňové dopady. Teoretické poznatky jsou následně aplikovány na dvě spolupracující osoby. Následuje výpočet daňové povinnosti ve vybraných formách podnikání a na závěr jsou výsledky porovnány a je navrhnuto optimální řešení.
This bachelor thesis deals with joint ventures in Czech republic from the perspective of income taxes. The paper describes the forms of buisness and their tax implications. Theoretical findings are afterwards applied on the collaborating persons. Afterwards, the calculation of tax liability in chosen forms of buisness is made. At the end, the results are compared and the optimal solution is suggested.
Description
Citation
HAVRÁNEK, D. Optimalizace zdanění společného podnikání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Mgr. Ing. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Klíma (místopředseda) Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
otázky vedoucího práce - odpovězeno otázka oponenta práce - odpovězeno Ing. Klíma - Jaký je tedy návrh práce? Nevyplatila by se jim jiná forma podnikání? - odpovězeno s drobnými nedostatky doc. Brychta - jaký máte zvolen základní kapitál v s.r.o.? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO