Studie MÚK I/20 Nová Hospoda

Abstract
Diplomová práce řeší křižovatku silnic I/20 a II/122. Současná křižovatka je průsečná úrovňová a nachází se v Jihočeském kraji. Nově jsou navrženy tři varianty mimoúrovňového křížení s dalšími možnými modifikacemi. Podrobněji byla zpracována jedna varianta. Důvodem nového návrhu je současné zvýšené riziko nehody a snížená kapacita současného stavu. Dalším důvodem je silné levé odbočování na komunikaci I/20 ve směru České Budějovice – Netolice.
The diploma thesis deals with the intersection of roads I/20 and II/122. The current intersection is a level crossing and is located in the South Bohemian Region. Three variants of the level crossing with other possible modifications are newly proposed. One variant was elaborated in more detail. The reason for the new proposal is the current increased risk of an accident and the reduced capacity of the current state. Another reason is the strong left turn on the I/20 road in the direction of České Budějovice – Netolice.
Description
Citation
GREGOR, J. Studie MÚK I/20 Nová Hospoda [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. (předseda) doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Všetečka, Ph.D. (člen) Ing. Radka Matuszková (člen) Ing. Michal Kosňovský, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Burian (člen) Ing. Michal Slavíček (člen)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Otázky oponenta: Zdůvodněte proč jste snížil rychlost na 70 km/h, a kdy toto snížení podle ČSN můžeme udělat. Z důvodu přilehlých oblouků, v kterých mezní rychlosti vycházejí mezi 65 a 70 km/h Co znamená, že "z prostorových důvodů" jsou nezpevněné krajnice uvažovány 1.50 m, i když v dokumentaci se na několika místech objevuje krajnice šířky 0.75 m. Úroveň dokumentace byla pouze studie a šíře krajnic tedy může v dalším stupni sloužit pro svodidla. Výsledná varianta leží částečně mimo koridor v územně plánovací dokumentaci. Jaké kroky je třeba provést před realizací? Byla by potřeba změna územní dokumentace. Otázky komise: Proč jste zvolil okružní křižovatky u křížení? Zmenšení rozhledů a zmenšení rozměrů mostu s tím spojené. Co s komunikací vedoucí k rekreačnímu objektu? Bude napojena křižovatkou severně od objektu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO