Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu podniku Strojírenský zkušební ústav, s.p. V teoretické části jsou uvedeny základní definice pojmů, potřebné vzorce a postupy finanční analýzy. Praktická část se konkrétně zabývá analýzou stávající finanční situace podniku za roky 2006 - 2010, jejím zhodnocením a řešením zjištěných problémů podniku.
This bachelor´s thesis is focused on the financial analysis of the company Strojírenský zkušební ústav s. p. In the theoretical part are listed basic definitions of terms, required formulas and procedures of financial analysis. The theoretical part deals specifically with the analysis of the current financial situation in years 2006 - 2010, it´s evaluation and deals identified problems of the company.
Description
Citation
PLACHÁ, R. Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. Oto Lipovský (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO