Návrh volby vhodné obchodní společnosti pro typ podnikání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce Návrh volby vhodné obchodní společnosti pro typ podnikání se zabývá výběrem vhodné obchodní společnosti pro podnikání v oboru výuky cizích jazyků. Cílem předkládané práce je teoreticky posoudit a charakterizovat jednotlivé obchodní společnosti, porovnat jejich výhody a nevýhody a v neposlední řadě na základě analytické a teoretické části navrhnout nejvhodnější z nich. Práce je koncipována do tří hlavních kapitol teoretické, analytické a praktické.
The bachelor´s diploma thesis The Suggestion of a Choice of a Particular Trading Company for a Concrete Entrepreneurship deals with a convenient choice of a trading company for a particular business enterprise in the field of language teaching. It is aimed to theoretically characterize and classify particular trading companies; to compare their advantages as well as disadvantages; and last but not least to choose the most suitable kind of a trading company based on the theoretical and practical parts of the thesis. The thesis is divided into three basic parts i.e. theoretical, analytical, and practical.
Description
Citation
VÝŠKOVÁ, H. Návrh volby vhodné obchodní společnosti pro typ podnikání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Hořický (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) Mgr. Ing. Ondřej Malý (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO