Implementace komunikačních technologií NB-IoT a LTE-M v simulačním nástroji NS-3

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Sítě LPWA (Low-Power Wide-Area) je možné v dnešní době realizovat bezdrátovými komunikačními technologiemi NarrowBand IoT (NB-IoT), Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) a Sigfox. Každá z technologií má výhody i nevýhody, které danou technologii předurčují pro specifické komunikační scénáře. Tato bakalářská práce je zaměřena na technologii NB-IoT a její implementaci v rámci simulačního nástroje NS-3. Získané výsledky jsou diskutovány.
The Low Power Wide Area Network (LPWAN) consists of a number of wireless communication technologies that compete in the Machine Type Communication (MTC) space: Narrow Band Internet of Things (NB-IoT), Long Range (LoRaWAN) and Sigfox. Each has its own drawbacks and strengths. This bachelor thesis focused on the NB-IoT technology. It operates in licensed shared spectrum and offers increased link budget as well as extended coverage. The goal of this bachelor thesis is to create and implement an NB-IoT scenario in NS-3 Simulator. The results are discussed with respect to what was successfully implemented and improvements that still need to be made for comprehensive implementation of NB-IoT in the NS-3 Simulator.
Description
Citation
LUBAJO, L. Implementace komunikačních technologií NB-IoT a LTE-M v simulačním nástroji NS-3 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mašek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Gerlich (člen) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen) Ing. Jan Karásek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Zadání nebylo splněno. Student opsal 11 stran textu, které necitoval. Při obhajobě student nebyl schopen vyjádřit výsledky a přínos své bakalářské práce. Na základě oponentského posudku a průběhu obhajoby se doporučuje studentovi vypracovat nové zadání bakalářské práce.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO