Vizualizace principů protichybového zabezpečení blokovými a cyklickými kódy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce seznamuje s principy protichybového zabezpečení lineárními blokovými a cyklickými systematickými kódy a jejich vizualizace pomocí výukového programu. První část práce obsahuje ucelený teoretický základ principů protichybového zabezpečení a vlastnosti lineárních blokových a cyklických systematických kódů. Druhá část popisuje samotný výukový program, realizovaný v grafickém prostředí GUI programu MATLAB. Tato aplikace krok za krokem vizualizuje dílčí části výpočtů při zabezpečení, detekci i opravě chyb. Jejím hlavním přínosem je využití jako názorné výukové pomůcky.
This bachelor thesis provides an introduction to the principles of forward error correction securing by linear block and cyclical systematic codes and its visualization by educational application. First part of the thesis contains comprehensive theoretical base of principles of forward error correction securing and capability of linear block and cyclical systematic codes. Second part describes the educational application, realized in graphical user interface GUI of MATLAB. This application step by step visualizes parts of procedures of securing, error detection and correction. Its main benefit is its usability as illustrative teaching aid.
Description
Citation
FANČAL, P. Vizualizace principů protichybového zabezpečení blokovými a cyklickými kódy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Sýkora (člen) doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Proč autor zvolil pro oba dílčí podprogramy (blokové kódy a cyklické kódy) odlišný grafický styl? V zadání byla vyžadována snadná rozšiřitelnost aplikace. Které autorem vytvořené funkce umožňují jeho následníkům v budoucnu aplikaci snadno rozšířit o vizualizace dalších principů protichybového zabezpečení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO