Optimalizace procesů interní logistiky ve společnosti Huhtamaki Česká republika, a.s.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku manipulace v interní logistice ve společnosti Huhtamaki Česká republika, a.s. První část bakalářské práce je věnována teoretickým poznatkům logistiky, ve které jsou objasněny základní i odborné pojmy. Druhá část analyzuje současný stav manipulačních procesů v interní logistice. Poslední část bakalářské práce obsahuje návrhy na změnu stávajících manipulačních procesů v interní logistice, které zajistí efektivnější využití pracovní síly, dodávané externí společností.
The Bachelor Thesis focuses on problems of handling internal logistics in the company Huhtamaki Czech Republic, corp. The first part deals with theoretical knowledge of logistics, which explains the basic and technical concepts. The second part analyzes the current status of the handling processes in the internal logistics. The last part of Bachelor Thesis contains proposals to amend the existing handling processes in internal logistics to ensure efficient utilization of labor supplied by an external company.
Description
Citation
TŮMA, R. Optimalizace procesů interní logistiky ve společnosti Huhtamaki Česká republika, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. Karel Osička, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
otázka oponenta - odpovězeno Ing. Veselý - Neuvažoval jste ve Vaších návrzích o uplatnění manipulátorů? odpovězeno Ing. Osička - Vysvětlete, co je princip nulové kontroly kvality? částečně odpovězeno prof. Dostál - Jak vidíte nákladově člověk manipulant vs. manipulant robot? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO