Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří základních částí. V první, teoretické, části této práce jsou popsány vhodné metody k vypracování finanční analýzy. Tyto metody jsou s konkrétními daty společnosti dále použity k analýze současného stavu, čímž se zabývá druhá část. Závěrečná část je poté věnována vlastním návrhům na zlepšení finanční situace společnosti.
The bachelor thesis focused on the assessment of the financial situation of the selected company. This thesis is divided into three basic parts. There is a description of useful financial analysis methods in the first, theoretical, part. These methods are used with specific data to analyse current status of the company, which is the second part. The final part is dedicated to suggestions how to improve the financial situation of the company.
Description
Citation
HOBZA, D. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Slezák (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Otázka oponenta: Vysvětlete, čím se Vaše práce odlišuje od výsledků, které běžně počítají specializované programy? Jestliže součástí auditu je vždy provedení finanční analýzy, v čem je reálný přínos Vaší práce. - Odpovězeno Doc. Meluzín: Vysvětlete odlišnosti pokuta z prodlení a úrok z prodlení. - Odpovězeno Ing. Slezák: Je pužíván faktoring? Financování společnosti v souvislosti s faktoringem? - Odpovězeno Ing. Bumberová: Výsledky analýz a propojení na návrh práce. - Částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO