Analýza a srovnání spekter u různých modelů klavírů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zaměřuje na problematiku analýzy časově proměnného spektra klavíru. V úvodu pojednává o postupném vývoji klavíru se zaměřením na konstrukci a zvukovou barvu a podrobně rozebírá vliv jednotlivých částí nástroje na zvukovou barvu. Následující část se zaměřuje zejména na téma spektrální analýzy v hudebním pojetí zvukové barvy. V další části je popsán průběh měření konkrétních hudebních nástrojů u výrobce v bezodrazové komoře. Následují použité metody a výpočty a v závěru práce komentuje výsledky analýzy souboru získaných vzorků.
This work focuses on the topic of analysis of the time varying spektrum of the piano. The introduction deals with the historical development of the piano, of its individual parts and the way they influence the tone colour. The subsequent theoretical part is focused mainly on the topic of spectral analysis in the musical concept of sound colours. In the following part a measuring of particular musical instruments is described, these experiments being conducted in an anechoic chamber provided by the instrument producer. It also lists the various methods and calculations used in the process and the conclusion presents analysis of acquired samples.
Description
Citation
PELOUŠEK, T. Analýza a srovnání spekter u různých modelů klavírů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Lubor Přikryl (člen) Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Mačák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
V textu je uvedeno "CLS se stanovuje postupnou sumací čtverců spektrálních koeficientů a poměrovým vyjádřením průběžné hodnoty této sumy vůči její výsledné hodnotě v závislosti na frekvenci." Co to je výsledná hodnota sumy a průběžná hodnota sumy? - Student dostatečně vysvětlil otázku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO