Konstrukční uspořádání křídla soutěžního letounu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním uspořádáním křídla soutěžního letounu. Práce se skládá z pěti hlavních částí. První část popisuje soutěž Air Cargo Challenge, pro kterou je daný letoun navrhován. Dále je proveden výpočet letových obálek a zatížení, které působí na letadlo. V navazující kapitole je provedena pevnostní kontrola stávajícího modelu FabricK. Následující část bakalářské práce je věnována návrhu nového uspořádání nosníků. Poslední část porovnává výhody a nevýhody se starší verzí.
This bachelor’s thesis deals with the wing system design of competition aircraft. The thesis consists of five main parts. The first part is an introduction to the competition – Air Cargo Challenge, and the mission of UAV. The second part details the compilation of flight envelope and loads acting on the aircraft. Part three describes stress analysis of the old fabric method of wing construction. Part four of the thesis gives suggestions of a new wing system design, and its stress analysis. The final part of this bachelor’s thesis describes the advantages and disadvantages of the new system design, and compares them to the old version.
Description
Citation
MAHDAL, V. Konstrukční uspořádání křídla soutěžního letounu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Filakovský, CSc. (člen) Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO