Analýza brzdění jízdní soupravy v různých provozních režimech

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-07
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
Příspěvek je zaměřený na vyhodnocení měření brzdění jízdní soupravy v přímém směru. Měření bylo prováděno ve třech funkčních režimech brzdové soustavy tažného a přípojného vozidla. Jako první bylo měřeno zpomalení, kdy brzdové systémy tažného a přípojného vozidla byly ve vyhovujícím technickém stavu, následně byla prováděna měření se simulovanými závadami elektronické regulace brzdného účinku a také simulaci mechanického charakteru. Tyto simulované závady charakterizují poměrně širokou škálu závad, vyskytujících se ve znalecké praxi a lze je následně využít kupříkladu při simulaci průběhu nehodového děje s účastí jízdní soupravy. Předmětem příspěvku je vyhodnocení jednoho z nejdůležitějších parametrů, a to podélného zpomalení. Obsahem příspěvku je prezentace konkrétních naměřených hodnot a podrobná analýza zjištěných výsledků.
The article is focused on the evaluation of measurement of the braking of the truck and trailer in a straight line. The measurement was carried out in three functional modes of the traction and truck and trailer braking systems. The first was measured the deceleration, when the braking systems of the towing and trailer were in a satisfactory technical condition, then measurements were carried out with simulated defects of electronic braking control and a mechanical simulation. These simulated defects characterize a relatively wide range of defects occurring in expert practice and can then be used, for example, to simulate the course of an accident involving a vehicle combination. The article deals with the evaluation of one of the most important parameters, namely the longitudinal deceleration. The content of this paper is to summarize specific measured values and to analyze the results.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2021. vol. 32, č. 2, s. 20-27. ISSN 1211-443X
www.sinz.cz
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO