Návrh změn informačního systému malé firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem změn informačního systému společnosti MKM Pack s.r.o., které povedou ke zlepšení efektivity a současného stavu. V první části popisuji základní pojmy, které jsou nutné k pochopení tématu nebo s ním úzce souvisí. V druhé části jsem za pomoci vypracovaných analýz posoudil stav společnosti a jeho informační systém. Na základě těchto analýz jsem nalezl nedostatky informačního systému, na které jsem navrhl změny v závěrečné číslované kapitole.
This bachelor thesis deals with the design of changes to the company's information system MKM Pack s.r.o., which will lead to the improvement of efficiency and the current state. In the first part I describe the basic concepts that are necessary to understand the topic or closely related to it. In the second part, I assess the state of the company and its information system with the help of the developed analyses. Based on these analyses, I have found the shortcomings of the information system, on which I have suggested changes in the final numbered chapter.
Description
Citation
JANKOVIČ, P. Návrh změn informačního systému malé firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. Rostislav Tesař (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-16
Defence
Otázky vedoucího práce - nejsou Otázky oponenta práce - nejsou Ing. Neuwirth: Na základě jakých kritérií jste se rozhodl pro Vámi zvolené řešení? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO