Hodnocení investičního záměru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením zamýšlené investice společnosti Siemens s.r.o. Cílem investice je zakoupení nových strojů za účelem úspory času a zvýšení produkce. Práce podává informace o stavu podniku a vyhodnocuje efektivnost investičního záměru. Výstupem je doporučení o jeho realizaci.
This bachelor thesis deals with the evaluation of the planned investment of the Siemens s.r.o. The aim of the investment is to purchase new machines to save time and increase production. The work provides information about the state of the company and evaluates the effectiveness of the investment plan. The output is a recommendation on its implementation.
Description
Citation
BLATNÝ, K. Hodnocení investičního záměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-14
Defence
Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - Měl by se váš rozhodovací proces doplnit o nějakou oblast? Zodpovězeno. Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - Pokud byste byl zodpovědný za tuto investici, jak byste se rozhodl? Zodpovězeno. Ing. Pavel Mráček, Ph.D. - Je potřeba navýšit kapacitu společnosti o zmiňovaných 18%? Zodpovězeno. doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. - Poznámka k úvodní pasáži závěru. doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. - V rámci investičního záměru, bylo zvažováno financování leasingem, úvěrem či financování z vlastních zdrojů? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO