Administrativní budova v Žilině

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cieľom diplomovej práce je návrh administratívnej budovy v Žiline. Administratívna budova je navrhnutá na rohu dvoch ulíc. Budova má štyri nadzemné podlažia. Nosná konštrukcia objektu je železobetónový skelet. Priestor výťahu je tvorený železobetónovými stenami, čím vytvára stužujúce jadro pre nosný skelet. Obvodové stenysú riešené ako ľahký obvodový plášť. Strecha je navrhnutá ako zelená plochá strecha s fotovoltaickými panelmi. V strede budovy sa nachádza átrium, ktoré pomáha prenášať slnečné lúče do celej budovy. Objekt je vykurovaný a chladený dvoma tepelnými čerpadlami. Prívod vzduchu je riešený vzduchotechnickými jednotkami. Budova vytvára viac elektrickej energie ako spotrebuje a tak sa prebytočná elektrina predáva do siete. Teplá voda je pripravovaná pomocou tepelného čerpadla. Zásobník na teplú vodu má objem tisíc litrov. Zelená strecha funguje ako retenčná nádrž, zvyšok dažďovej vody sa využíva na splachovanie alebo zavlažovanie. Vyhodnotenie preukazu energetickej náročnosti je klasifikovaný ako A-veľmi úsporná. Treťou časťou diplomovej práce je hodnotenie SBToolCZ. Hodnotenie navrhnutej budovy podľa kritérií SBToolCZ je zlatý certifikát.
The topic of the master thesis is the design of an office building in Žilina. The office building is designed in the corner of streets. The building has four above ground floors. Load-bearing structure is a reinforced concrete frame. The elevator space formed by iron and concrete walls creates a stiffening core for the concrete frame. Envelope wall of the building is designed as curtain wall. Roof is designed as flat green roof with photovoltaic panels. In the centre of the building there is an atrium which helps transmit sunshine to the whole building. The building is heated and cooled by two heat pumps. Supply of fresh air is designed with central heating ventilation and air conditioning. The building create more electricity than it consumes, excess electricity is sold to the grid. Hot water is heated by a heat pump. Hot water is storage in one thousand litres storage reservoir. The green roof works as a retention tank for rainwater. The rest of rainwater i sused for flushing and irrigation. The assessment of the building's energy efficiency certificate is A. The third part of my thesis is the evaluation of SBToolCZ. Evaluation of the proposed building according to the SBToolCZ criteria is a gold certificate.
Description
Citation
JAKUBÍK, M. Administrativní budova v Žilině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Struhala, Ph.D. (člen) Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (člen) Ing. Marcela Počinková, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hodná, Ph.D. (člen) Ing. Danuše Čuprová, CSc. (člen) doc.ing.arch. Milan Palko, Ph.D (předseda) doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Otázky a připomínky: 1) Student uvádí, že „Kontrola realizačnej firmy je zabezpečená autorským dozorom“. Jaké máme typy dozorů ve výstavbě a jaká je náplň jejich práce? ... ODPOVĚZENO 2) Jakým způsobem byla v PENB stanovena sezónní účinnost výroby tepla u tepelného čerpadla? Proč je tato hodnota stejná pro režim vytápění i přípravu teplé vody? ... ODPOVĚZENO 3) Jaké přednosti návrhu budovy vyplynuly z provedeného multikriteriálního hodnocení? Kde spatřujete prostor pro zlepšení návrhu za účelem dosažení lepšího bodového hodnocení? ... ODPOVĚZENO Slovní hodnocení: Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO