Firemní kultura jako cesta k získání zákazníka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá firemní kulturou, jejíž úspěšné fungování je základem pro nalezení cesty k zákazníkovi. Teoretická část shrnuje pojmy, které nastiňují důležitost firemní kultury pro úspěšné podnikání. Poznatky z teoretické části práce jsou následně využity v dalších částech práce. Analytická část sestává z analýz a dotazníkového šetření, jejichž úkolem je odhalení problémů a nedostatků. Poslední část práce obsahuje návrhy na vylepšení stávající situace.
This thesis deals with the corporate culture, whose successful operation is the basis for finding a customer. The theoretical part summarizes the concepts that outline how important corporate culture is for successful business. Findings from the theoretical part are subsequently used in the other part of the work. The analytical part includes analysis and questionaire research whose task is to detect problems and deficiencies. The last part of the paper contains proposals to improve the current situation.
Description
Citation
SELINGEROVÁ, J. Firemní kultura jako cesta k získání zákazníka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Doc. Ing. Jan Klíma, CSc. (předseda) JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Martina Sochorcová (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO