Vliv specializace na strukturu měst, venkovského osídlení a krajiny

but.committeedoc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Karel Havliš (člen) Ing. arch. Antonín Hladík (člen) prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. (člen)cs
but.defencePředseda se dotázal, zda doktorand souhlasí s myšlenkou, že lidstvo má dostatečně technologie na to, aby mohlo zboží přepravovat ekologicky, ale zatím nedospělo k politickému rozhodnutí, aby se tak stalo. Doktorand rozvedl diskusi na toto téma. Arch. Hladík vznesl dotaz, zda je možné porovnat dynamiku změn koncentrovaného zboží a práce a vývoj urbanistické struktury měst. Doktorand široce reagoval na vznesený dotaz a dedukoval výsledky své práce.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKopáčik, Gabrielcs
dc.contributor.authorŠtěpánek, Martincs
dc.contributor.refereeUrbášková, Hanacs
dc.contributor.refereeSuchánek, Radekcs
dc.date.accessioned2020-07-02T06:58:44Z
dc.date.available2020-07-02T06:58:44Z
dc.date.created2019cs
dc.description.abstractSpecializace a koncentrace lidských činností je fenomén, který provází vývoj lidského osídlení od samotného počátku. Zatímco v jiných vědeckých oborech je důkladně probraným tématem, vztah specializace, urbanismu a architektury je zanedbáván. Přesto jde o vliv zcela zásadní a vývoj sídelní struktury do velké míry určující. Správně pochopený princip vlivu specializace a koncentrace na vývoj sídel nabízí pochopení historických souvislostí a usnadňuje orientaci v současném dění.cs
dc.description.abstractSpecialization and concentration of human activity is a phenomenon which accompanies the development of human settlements from their very beginning. While thoroughly explored in other fields, interconnection between pecialisation, on one hand, and urbanism and architecture, on the other, has been neglected. Nevertheless, this issue is of high ignificance since it determines the settlement structure development to a large extent. If understood correctly, this underlying principle of the impact of specialisation and concentration on the settlement development offers a new insight into historical context and enables one to understand the present development.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationŠTĚPÁNEK, M. Vliv specializace na strukturu měst, venkovského osídlení a krajiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.cs
dc.identifier.other77411cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180571
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSpecializacecs
dc.subjectkoncentracecs
dc.subjectakční rádiuscs
dc.subjectefektivitacs
dc.subjectglobalizacecs
dc.subjectsídelní strukturacs
dc.subjectSpecializationen
dc.subjectconcentrationen
dc.subjectaction radiusen
dc.subjectefficiencyen
dc.subjectglobalizationen
dc.subjecturban structureen
dc.titleVliv specializace na strukturu měst, venkovského osídlení a krajinycs
dc.title.alternativeInfuse of specialization on structure cities, rural habitat and landscapeen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2019-08-27cs
dcterms.modified2019-08-27-14:50:31cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
sync.item.dbid77411en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:17:21en
sync.item.modts2021.11.22 23:18:40en
thesis.disciplineUrbanismuscs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismucs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
6.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
352.22 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Posudek_STEPANEK_urb.pdf
Size:
53.6 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Posudek_STEPANEK_urb.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Oponentni posudek disertacni prace_Martin Stepanek.pdf
Size:
272.97 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Oponentni posudek disertacni prace_Martin Stepanek.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_77411.html
Size:
1.96 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_77411.html
Collections