Analýza firmy První obalová spol. s.r.o. pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá ekonomickou analýzou firmy První obalová spol. s r.o., následně pomocí statistických metod provádí analýzu vybraných ekonomických ukazatelů a předvídá jejich budoucí vývoj, ze kterého čerpá cenné informace, které slouží k doporučeným návrhům na zlepšení ekonomické situace firmy.
This bachelor´s thesis is dealing with economic analysis of a company called První obalová spol. s r.o. and consequently is examining through statistical methods these economic indicators and consequently is forecasting its future development from which is gathering valuable information which are serving to recommended proposals to improvement of economic situation of this company.
Description
Citation
DEJMEK, M. Analýza firmy První obalová spol. s.r.o. pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO