Přeměření části nivelační sítě v městě Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Přeměření části nivelační sítě v městě Brně Teoretická část práce se zabývá teorií výšek, označováním a stabilizací nivelačních bodů a historií Plošné nivelační sítě v Brně. Praktická část práce se věnuje zaměření zadaného nivelačního pořadu metodou přesné nivelace, zaváděním příslušných korekcí, výpočtům převýšení a následnému vyhodnocení přesnosti nivelačních oddílů. Výsledky měření byly využity v projektu Specifického výzkumu „Rozvoj nových metod měření v geodézii“ zaměřeného na GPS a astronomická měření.
The measurement of the levelling network in a part of Brno The theoretical part of this study deals with the theory of heights, marking, stabilization of benchmarks and the history of Area of benchmarks in Brno. The practical part of this study is devoted to the levelling network, the method of the accurate levelling, the implementation of the corrections and the calculations of elevation difference, followed by evaluation degrees of accuracy of vertical distance. The results of the study were used for the project Specific research „Development of new methods in Geodesy measuring“, surveying with GPS and astronomical measuring.
Description
Citation
SOTOLÁŘOVÁ, T. Přeměření části nivelační sítě v městě Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO