Multifunkční záznamová, měřicí a řídicí jednotka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá návrhem a testováním Multifunkční záznamové, měřicí a řídicí jednotky. Jednotka je založena na mikrokontroléru ATmega, který byl programován v jazyce C. Jednotka obsahuje funkce pro měření fyzikálních veličin, filtrování naměřených dat, regulaci dynamických soustav a komunikaci s PC. Konfigurace jednotky lze provádět v reálném čase ve speciálním software vytvořeném v jazyce Matlab nebo pomocí terminálu. Lze použít např. pro řízení DC motoru PID regulátorem, dlouhodobé snímání teploty nebo měření zrychlení pomocí akcelerometru.
The thesis deals with and tests the Multifunction data acquisition, measurement and control device. The unit is based on the microcontroller ATmega, which was programmed in the language C. The unit contains functions for the measurement of physical quantify, filtering record, regulation of the dynamic systems and communication with PC. Configuration of the unit is real-time in special software created in the language Matlab or by a terminal. The purpose of the unit is controlling a DC motor by the PID regulator, long-term measurement of temperature or measurement of acceleration by an accelerometer.
Description
Citation
TRÁVNÍČEK, I. Multifunkční záznamová, měřicí a řídicí jednotka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-23
Defence
Student seznámím komisi s obsahem své BP na výborné úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO