Zásobníky nástrojů a vřetena CNC strojů s automatickou výměnou nástrojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá automatickou výměnou nástroje v CNC stroji. V první části práce jsou popsány typy zásobníků na nástroje a základní principy výměny nástroje. Další část se zabývá jednotlivými typy vřeten. Poslední část pojednává o výběru vhodného stroje pro výrobu čtyř různých vzorových součástek.
This bachelor´s thesis deals with automatic tool change in a CNC machine. In the introductory part, types of tool storages and basic principles of tool change are described. Next part deals with description of spindle types. In the last part, suitable machines for the manufacture of four different model parts are chosen.
Description
Citation
STOUPENEC, J. Zásobníky nástrojů a vřetena CNC strojů s automatickou výměnou nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Josef Sedlák, CSc. (člen) Ing. Karel Němec, Ph.D. (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2011-06-13
Defence
Jaká kritéria jste volil při hodnocení technologických vlastností jednotlivých konstrukčních řešení z hlediska uživatele - technologa a jaké z nich plynuly závěry? Způsoby upínání nástrojů a seřizování. Jak je zajištěno přesné polohování strojů a pozicování pracovního stolu. Student otázky zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO