Systém monitorování chování osob pomocí chytrého telefonu a náramku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
S příchodem Health 4.0 vzniklo nové odvětví využívající chytrých zařízení typu smart phone a doplňků wearable pro specifické účely zdravotnických výzkumů. Práce si klade za cíl navrhnout, implementovat a otestovat systém monitorování chování osob pomocí chytrého telefonu a náramku, který bude vyhovovat požadavkům na výzkum v duchu Health 4.0. Práce prezentuje konkrétní implementaci řešící daný problém. K řešení se využívá open source projekt AWARE framework a data z Fitbit API. Výsledný systém umožňuje shromáždit a nasdílet 36 měřitelných metrik z mobilního telefonu a náramku. Zajišťuje efektivní přístup k získaným datům a klade zásadní důraz na zajištění jejich bezpečnosti. Systém byl následně otestován pro vyhodnocení behaviorálních poruch v REM (Rapid Eye Movement) spánku ve smyslu Health 4.0.
There has been established new technological field using smart phones and wearable devices for medical research since the arrival of health 4.0. The main goal of this work is to design, implement and test new system for monitoring people´s behaviour using smart phone and wearable device. These smart compoments should oblige requirements of health~4.0. This work uses open source software AWARE Framework and data from Fitbit API. The final system enables gathering and sharing 36 measurable metrics from smart phone and wearable device. Furthermore it secures efective access to gathered data and puts particular emphasis on the security of the system. Finally the system was used to examine a patterns of REM (Rapid Eye Movement) sleep behaviour disorder.
Description
Citation
MIKULEC, M. Systém monitorování chování osob pomocí chytrého telefonu a náramku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační bezpečnost
Comittee
doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (člen) Ing. Petr Blažek (člen) Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
V sekci 6.6.2 jste statisticky analyzoval parametry získané z dat nemocných a zdravých pacientů. Mohl byste popsat, jaká přesná data jste použil pro zdravé jedince ze zmíněné studie Fitbit [24]? - Student odpověděl Popište, jak byste systém rozšířil tak, aby měl koncový klient k nahlédnutí přímo vypočítané parametry ze získaných dat. - Student odpověděl Na ostatní dotazy během diskuze student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO