Levné zařízení pro neinvazivní detekci průtoku krve

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Měření průtoku krve využitím Dopplerova jevu je hojně využívaná metoda pro posuzování stavu cév. Touto metodou mohou být diagnostikovány patologie jako stenóza, aneurysma, či žilní nedostatečnost. V posledních letech byly zavedeny přístroje využívající Dopplerův jev také do veterinární medicíny. Zde jsou využívány například pro měření periferního krevního tlaku koček na ocasu nebo končetině. Tato práce se zabývá návrhem a realizací prototypu zařízení pro detekci průtoku krve pomocí Dopplerova jevu. Navržené a realizované zařízení využívá nízkonákladovou dopplerovskou sondu. Průtok krve je detekován na základě analýzy diskrétního výkonového spektra analogově předzpracovaného a následně digitalizovaného výstupního signálu Cílem práce je navrhnout a realizovat zařízení pro neinvazivní detekci průtoku krve. Práce má demonstrovat možnost využití platformy Arduino a levných vaskulárních dopplerovských sond jako alternativu drahým Dopplerovským zařízením.
Blood flow measurement by Doppler effect is widely used technique for the assessment of blood vessels condition. Stenosis, aneurysm and blood insufficiency might be revealed by this method. In recent years, measurement devices based on Doppler effect haves been introduced also in veterinary medicine. For example, peripheral blood pressure of a cat might be observed at tail or paw. This thesis deals with the design of blood flow Doppler detector prototype and its implementation to fully operational instrument. Proposed device is uses a low-cost doppler probe. Blood flow detection is based on the analysis of Doppler probe output signal discrete power spectrum. The frequency spectrum is determined from digitized preprocessed analog signal. This thesis should illustrate the possibility of usage of Arduino platform and cheap ultrasound vascular probe as alternative for expensive Doppler devices.
Description
Citation
MÍVALT, F. Levné zařízení pro neinvazivní detekci průtoku krve [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Raudenská, Ph.D. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Dr. Smital se zepta,l jak rychle je možné vyhodnotit průtok krve. Dr. Vondra se zeptal, zda na výstupu sondy je již demodulovaný signál a pokud by tomu tak nebylo, jak by situaci student řešil.Prof. Provazník se zeptal, zda student porovnával své řešení s komerčními zařízeními. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO