Titan a jeho slitiny v letectví

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití titanu a jeho slitin v letectví. Nejprve je zde pojednáno o titanu jako lehkém kovu, jeho historii, výskytu, využití, výrobě a vlastnostech. Dále pak o jeho slitinách, jejich dělení a charakteristice jednotlivých slitin s přihlédnutím k využitelnosti pro letecké aplikace. Hlavní část se zabývá využitím titanu a jeho slitin v leteckém průmyslu, kde jsou shrnuty požadavky na vlastnosti materiálů používaných v letectví, jak titan tyto vlastnosti splňuje a pro jaké komponenty bývá titan nejčastěji využíván. Práce také obsahuje predikci vývoje použití těchto materiálů v leteckém průmyslu.
This bachelor thesis deals with the issue of the use of titanium and its alloys in aviation. First, it deals with titanium as a light metal, its history, occurrence, use, manufacture, and properties. Then about its alloys, their division, and the characteristics of individual alloys, considering their utility for aerospace applications. The main part deals with the use of titanium and its alloys in the aerospace industry, where the performance requirements of materials used in aviation are summarised, how titanium meets these properties and for which components titanium is most often used. The thesis also predicts the development of the use of these materials in the aerospace industry.
Description
Citation
ČERNOTA, J. Titan a jeho slitiny v letectví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Válka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Václav Pouchlý, Ph.D., ING-PAED IGIP (člen) doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
- Vlastní obhajoba bakalářské práce. - Posudek vedoucího práce. - Posudek oponenta práce. - Odpovědi na otázky oponenta. - Popište tabulky udávající chemické složení. - odpověděl ke spokojenosti tazatele - Poznámka k obsahu práce a debata na toto téma. - odpověděl ke spokojenosti tazatele
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO