Moderní kybernetické útoky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce pojednává o současných kybernetických útocích se zaměřením na útoky odepření služeb. V teoretické části se soustřeďuje na analýzu a popis kybernetických útoků. Dále v nich sleduje trendy a pokračuje rozborem generátorů útoků odepření služeb postavených na softwarové a hardwarové platformě. S využitím těchto poznatků je výstupem práce návrh testování odolnosti síťových prvků, jeho praktická realizace a následné zhodnocení a porovnání jednotlivých útoků vedených na tato zařízení. Závěr práce pak nabízí návrh protiopatření před těmito útoky.
This bachelor's thesis deals with contemporary cyber attacks with an emphasis on denial of service attacks. In the theoretical part the thesis focuses on an analysis and description of the cyber attacks. It monitors trends in cyber attacks and also describes generators of denial of service attacks based on software and hardware platform. The practical part uses the information from the theoretical one to design tests of network devices against cyber attacks, their practical realization and a comparison between used cyber attacks. At the very end the thesis offers possible countermeasures against them.
Description
Citation
HODES, V. Moderní kybernetické útoky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Pavelka (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Jaký je rozdíl mezi sniffingem a spoofingem? Chybně tvrdíte, že se jedná o synonyma. Co byste zvolil za útok pro ověření výkonu serveru?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO