Kybernetické útoky v programu JMeter

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá bezpečností sítí založených na protokolu TCP/IP. Hlavním cílem práce je vytvoření rozšiřujících modulů pro aplikaci JMeter, které přidávají funkce pro softwarové generování DoS útoků záplavového typu SYN flood, UDP flood, DNS Server attack a DNS Amplification s využitím aplikace Trafgen. Teoretická část práce popisuje kybernetické útoky obecně, související síťové protokoly a samotnou aplikaci JMeter. Praktická část práce obsahuje popis grafického rozhraní rozšiřujících modulů, jednotlivé třídy ze kterých se moduly skládají a~výsledky testování.
Bachelor thesis deals with the security of computer networks based on TCP/IP protocol stack. The main aim is to create extension modules for application JMeter that add features to the software generate DoS attacks, SYN flood, UDP flood, DNS Server attack and DNS Amplification using applications Trafgen. The theoretical part generally describes cyber attacks, associated with network protocols and application JMeter itself. The practical part contains a description of the graphical interface of the expansion modules, each class which the modules consist of and test results.
Description
Citation
KLIMEŠ, J. Kybernetické útoky v programu JMeter [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dzurenda, Ph.D. (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Sýkora (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Jak velký datový přenos je potřeba k úspěšnému realizování útoku (D)DoS? Jakým způsobem se DNS servery brání vůči zapojení do útoku DNS Amplification? Který z útoků bývá nejčastěji využíván útočníky?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO