Analýza apodizovaných Braggových vláknových mřížek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na apodizované Braggovy vláknové mřížky. Popisuje jednotlivé používané apodizační profily Braggových vláknových mřížek a matematické funkce jednotlivých apodizačních profilů. Graficky jsou ukázány průběhy vybraných profilů apodizace a jejich schodové aproximace. Další část práce je zaměřena na simulaci Braggových mřížek, které jsou apodizovány různými apodizačními funkcemi. Výsledné hodnoty jsou graficky zpracovány a vyhodnoceny.
This work deals with the behavior of the apodized fiber Bragg gratings. The used individual apodized Bragg fiber gratings and mathematical functions for each apodized profiles are described. The work shows the selected apodization waveforms profiles and their step function approximations needed for further simulations.
Description
Citation
MIŠUREC, J. Analýza apodizovaných Braggových vláknových mřížek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (předseda) doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Ladislav Mareček, CSc. (člen) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student seznámil zkušební komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise. Co byste si sliboval od vodorovné aproximace? Student odpovídá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO