Návrh odstředivého čerpadla metodami diferenciální geometrie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Disertační práce se zabývá novým přístupem návrhu oběžného kola, lopatky a spirály odstředivého čerpadla. Matematický model proudění v meridiálním řezu oběžného kola i spirály se opírá o nástroje diferenciální geometrie aplikované na Bézieroy plochy. Tato již dříve představená teorie je v této práci hlouběji rozpracována a závěry jsou využity při návrhu součástí odstředivého čerpadla, které přicházejí do styku s kapalinou. Hlavním výstupem práce je matematický model a na jeho základě vytvořený software sloužící při návrhu oběžného kola, lopatky a spirály. Získané výsledky jsou exportovatelné do některého z běžně používaných 3D modelářů.
This thesis deals with a new approach to the design of impeller, blade and spiral of centrifugal pump. The mathematic model of flow inside meridional section of impeller and spiral is based on the instruments of differential geometry applied to Bezier surfaces. This formerly introduced theory is more deeply developed in this thesis and the conclusions are applied to the design of centrifugal pump parts working with fluid. The main thesis output is the mathematic model and on its principles created software determined for the design of impeller, blade and spiral. The received results are exportable into one of the commonly used 3D modeling programs.
Description
Citation
SLOUPENSKÝ, Z. Návrh odstředivého čerpadla metodami diferenciální geometrie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukční a procesní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Varchola, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Melichar, CSc. (člen) doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (člen) doc. Ing. Branislav Knížat, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Šulc, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Šklíba, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-03
Defence
Komise a oponenti konstatují, že disertant má dobré znalosti z teoretické a matematické analýzy, které uplatnil při tvorbě programu pro návrh odstředivého čerpadla. Téma zapadá do aktivit pracoviště a podporuje technická řešení v dané oblasti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO