Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce hodnotí firmu Avipart, spol. s.r.o. na základě modelu Start a dalších metod. První část zdůrazňuje cíle a metodiku práce. Následuje teoretická část, která vysvět-luje běžně využívané metriky a způsoby či modely hodnocení výkonnosti podniku v obecné rovině. Navazující analytická část se zaměřuje na aplikaci těchto modelů v rámci hodnocení firmy Avipart, spol. s.r.o., v níž je kladen velký důraz na dotazovací šetření. V závěru jsou pak vyvozeny relevantní návrhy na zlepšení.
In this thesis, the company Avipart, spol. s.r.o. is evaluated with the use of the Start model and other methods. The first section emphasizes objectives and methodology applied throughout the work. The following theoretical part discusses commonly used metrics and methods or models for evaluating the company's performance in general. Continuing analytical part focuses on the application of these models within the framework of the evaluation of Avipart, spol. s.r.o., in which great emphasis is placed on survey research. In the end, relevant suggestions for improvement are drawn.
Description
Citation
ŠTEFEK, V. Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-16
Defence
otázky vedoucí: zodpovězeno otázky oponent: nejsou Mgr. Konečný, Ph.D.: "Jak s dokumentem "Sebehodnocení zaměstnanců" bude dále zacházeno? Budou ho zaměstnanci vyplňovat každý den?" - zodpovězeno Ing. Videcká, Ph.D.: "Navržený konfigurátor se týká jakého produktu?" - zodpovězeno Ing. Juřica, Ph.D.: "Hodnocení výkonnosti podniku - na která kritéria jste se zaměřil a na jaké hodnoty jste cílil se dostat?" - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO