Demonstrační systém výrobní linky řízené pomocí MES s využitím AAS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce zkoumá dnešní moderní možnosti pro řízení výroby. Konkrétněji se zde zaměřujeme na MES a na jeho integraci v rámci konceptu průmyslu 4.0 s využitím AAS. Dále je provedena rešerše dostupných open-source MES systémů a jejich popsání. Po jejich zprovoznění je diskutována jejich vhodnost pro další užití. Je zde také proveden rozbor nástrojů pro vytváření virtuálních modelů. Z uvedených rozborů je poté vybrána aplikace IMES, která byla posléze mírně modifikována, a nástroj pro vytváření virtuálních modelů RobotStudio. Tato aplikace a nástroj jsou následně využity pro implementaci řízení virtuální linky za pomocí samostatného MES a pro základní řízení s využitím AAS.
This work examines today's modern possibilities for production management. More specifically, we focus on MES and its integration within the concept of industry 4.0 using AAS. Furthermore, a search of available open-source MES systems and their description is performed. After their commissioning, their suitability for further use is discussed. There is also an analysis of tools for creating virtual models. The IMES application, which was subsequently slightly modified, and the RobotStudio virtual model creation tool are then selected from these analyzes. This application and tool are then used to implement virtual line control using a separate MES and to basic control using AAS.
Description
Citation
ČERNOCKÝ, P. Demonstrační systém výrobní linky řízené pomocí MES s využitím AAS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Arm, Ph.D. (člen) Ing. František Burian, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy komise k AAS.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO